ARTA - Conexiuni 2015-2017

Când palma trece prin lumină, rămâne semnul! Semnul abstract, modificat, contorsionat în imaginarul artistului, semnul care opreste întunericul, semnul aflat la limita dintre corp si lumină.

Abstractizat, contras, el devine simbolul unei lumi de gesturi si intentii plastice prin care artistul trăieste pe pânză.

Semantic, semnul are capacitatea de a marca sau de a despărti, iar Beti Vervega îi reatribuie la nivel plastic acest rol. În structura compozitională a lucrărilor artistei, semnul are un rol formator, definindu-le întreaga dinamică. El devine săgeată si generează un imbold în cinetica lucrării. Totodată, se transformă în indiciu de lectură a acesteia, se dizolvă prin culoare si se multiplică fractal, creând imaginea de spatiu infinit.

Compozitiile din această serie dau senzatia unor pânze cinetice. As asocia acestei etape de creatie termenul de pictură cinetică. Esentializarea si modul în care semnul este integrat în compozitie trimite la o estetică de tip OP ART (Optical Art).
Pattern-ul abstract, la prima citire ilizibil, descompus de sens si legătură cu lumea reală, pare a juca un rol strict decorativ, însă izolat printr-un procedeu de dilatare vizuală, acesta se re-temporalizează, devenind palma prin care trece lumina - conturul aflat la granita dintre corp si lumină.

Lucrările par că se pot desfăsura infinit în spatiu, că pot continua să se regenereze printr-un proces celular nesfârsit. Semnul contine de fapt ADN-ul acestei serii de lucrări, el concentrează mesajul si are capacitatea de a genera noi organisme plastice.

Ana Negoită

MAI MULTMAI PUTIN
Conexiuni2017 Conexiuni2017 Conexiuni2017 Conexiuni2017 Conexiuni2017 Conexiuni2017 Conexiuni2017 Conexiuni2017 Conexiuni2017 Conexiuni2017 Conexiuni2017 Conexiuni2017 Conexiuni2017 Conexiuni2017 Conexiuni2017 Conexiuni2017 Conexiuni2017 Conexiuni2017 Conexiuni2017